เทคนิคการปลูกต้นฟักข้าว

การปลูกฟักข้าว 
อันดับแรกเราต้องเพราะเมล็ด หรือ ปักชำ หรือทับเถาว์ก่อนค่ะ หลังจากนั้นจึง ทำค้างให้เกาะ พอมีดอกเราก็ช่วยผสมเกสรช่วยให้เขาติดผลค่ะ หรือ จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก็ได้ค่ะ แต่อัตราการติดผลจะน้อยมากถ้าเราไม่ช่วย
วิธีการเพาะเมล็ดฟักข้าว
๑. แช่กับน้ำหมักชีวภาพทิ้งไว้ 1 คืน หรือ จะใช้วิธีกะเทาะเปลือกแข็งๆออก เพื่อช่วยให้เขางอกได้ง่ายและเร็วขึ้นเพราะเปลือกฟักข้าวจะแข็งมาก หรือ แช่ในน้ำขี้หมูแทนก็ได้ถ้าเราไม่มีน้ำหมักชีวภาพ แช่ไว้ประมาณ 20-45 นาที
๒. นำเมล็ดขึ้นมาวางลงแผ่นพลาสติกกลางแดด เอาพลาสติกคลุมไว้นาน ๓ วัน 
๓. ต่อจากนั้นนำมาผึ่งในที่ร่มต่ออีก ๑๐ วัน ฝักก็จะเริ่มเห็นต้นอ่อนงอกออกมา จึงนำไปปักในถุงดำที่เตรียมดินไว้ ประมาณ ๓-๔ วันจะมีใบอ่อนงอกออกมา หากมีใบอ่อน ๔-๕ ใบค่อยนำไปปลูกลงในแปลงดินได้
๔. บำรุงต้นด้วยน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยคอกก็จะให้ผลผลิตดี
๕. ประมาณ ๓-๔ เดือนจะติดผลอ่อน
๖. ประมาณ ๕ เดือนต่อมาก็สามารถเก็บผลผลิตได้

วิธีแยกราก ปักชำ หรือ ทับเถาว์
วิธีนี้เราจะสามารถเลือกได้ว่าอยากได้ต้นฟักข้าวตัวผู้หรือตัวเมีย (ทั้งนี้ควรจะเป็นตัวเมีย) ซึ่งผลที่ได้ คือ เรากำหนดเพศได้ ฟักข้าวออกดอกติดผลเร็วไม่ต้องรอนาน ถ้าอยากได้เพศไหนก็นำเถาว์ของต้นเพศนั้นมาชำ ด้วยเถาว์หรือ ยอดก็ได้ หรือ จะทับเถาว์ก็เลือกได้เช่นกัน ยิ่งถ้าแยกรากจะทำได้เร็วกว่าแต่จะมีผลกระทบต่อต้นพรรณเล็กน้อย หรือ ถ้าไม่ระวังต้นพรรณอาจตายได้  ทุกครั้งก่อนเอาเมล็ด หรือ ต้นที่ได้มาจากการชำ หรือวิธีใดก็แล้วแต่ปลูกลงดิน ท่านควรแช่น้ำยาเร่งรากก่อน และอย่าลืมเอาปูนข้าวหว่านเพื่อปรับสภาพดินเตรียมดินก่อน

การทำให้ฟักข้าวติดผลเยอะ
๑. การปลูกฟักข้าวถ้าไม่ทำค้างให้ฟักข้าวไต่ ฟักข้าวจะติดลูกน้อย และลูกจะเน่าง่ายถ้าปล่อยให้ติดผลบนดิน 
๒. ถ้าท่านไม่หมั่นตัดแต่งกิ่ง ปล่อยให้เถาว์แตกหน่อแตกใบหนาแน่นเกินไป ฟักข้าวก็จะติดผลน้อยเช่นกัน 

๓. ถ้าท่านปล่อยให้ฟักข้าวสุกคาต้นไม่ได้เก็บไปใช้ประโยชน์ และไม่ได้ตัดกิ่งที่ติดลูกเก่าออก ฟักข้าวจะไม่ติดลูกใหม่

การปลูกต้นฟักข้าว

                                            เทคนิคการปลูกต้นฟักข้าว

การปลูกฟักข้าว 
อันดับแรกเราต้องเพราะเมล็ด หรือ ปักชำ หรือทับเถาว์ก่อนค่ะ หลังจากนั้นจึง ทำค้างให้เกาะ พอมีดอกเราก็ช่วยผสมเกสรช่วยให้เขาติดผลค่ะ หรือ จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก็ได้ค่ะ แต่อัตราการติดผลจะน้อยมากถ้าเราไม่ช่วย
วิธีการเพาะเมล็ดฟักข้าว
๑. แช่กับน้ำหมักชีวภาพทิ้งไว้ 1 คืน หรือ จะใช้วิธีกะเทาะเปลือกแข็งๆออก เพื่อช่วยให้เขางอกได้ง่ายและเร็วขึ้นเพราะเปลือกฟักข้าวจะแข็งมาก หรือ แช่ในน้ำขี้หมูแทนก็ได้ถ้าเราไม่มีน้ำหมักชีวภาพ แช่ไว้ประมาณ 20-45 นาที
๒. นำเมล็ดขึ้นมาวางลงแผ่นพลาสติกกลางแดด เอาพลาสติกคลุมไว้นาน ๓ วัน 
๓. ต่อจากนั้นนำมาผึ่งในที่ร่มต่ออีก ๑๐ วัน ฝักก็จะเริ่มเห็นต้นอ่อนงอกออกมา จึงนำไปปักในถุงดำที่เตรียมดินไว้ ประมาณ ๓-๔ วันจะมีใบอ่อนงอกออกมา หากมีใบอ่อน ๔-๕ ใบค่อยนำไปปลูกลงในแปลงดินได้
๔. บำรุงต้นด้วยน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยคอกก็จะให้ผลผลิตดี
๕. ประมาณ ๓-๔ เดือนจะติดผลอ่อน
๖. ประมาณ ๕ เดือนต่อมาก็สามารถเก็บผลผลิตได้

วิธีแยกราก ปักชำ หรือ ทับเถาว์
วิธีนี้เราจะสามารถเลือกได้ว่าอยากได้ต้นฟักข้าวตัวผู้หรือตัวเมีย (ทั้งนี้ควรจะเป็นตัวเมีย) ซึ่งผลที่ได้ คือ เรากำหนดเพศได้ ฟักข้าวออกดอกติดผลเร็วไม่ต้องรอนาน ถ้าอยากได้เพศไหนก็นำเถาว์ของต้นเพศนั้นมาชำ ด้วยเถาว์หรือ ยอดก็ได้ หรือ จะทับเถาว์ก็เลือกได้เช่นกัน ยิ่งถ้าแยกรากจะทำได้เร็วกว่าแต่จะมีผลกระทบต่อต้นพรรณเล็กน้อย หรือ ถ้าไม่ระวังต้นพรรณอาจตายได้  ทุกครั้งก่อนเอาเมล็ด หรือ ต้นที่ได้มาจากการชำ หรือวิธีใดก็แล้วแต่ปลูกลงดิน ท่านควรแช่น้ำยาเร่งรากก่อน และอย่าลืมเอาปูนข้าวหว่านเพื่อปรับสภาพดินเตรียมดินก่อน

การทำให้ฟักข้าวติดผลเยอะ
๑. การปลูกฟักข้าวถ้าไม่ทำค้างให้ฟักข้าวไต่ ฟักข้าวจะติดลูกน้อย และลูกจะเน่าง่ายถ้าปล่อยให้ติดผลบนดิน 
๒. ถ้าท่านไม่หมั่นตัดแต่งกิ่ง ปล่อยให้เถาว์แตกหน่อแตกใบหนาแน่นเกินไป ฟักข้าวก็จะติดผลน้อยเช่นกัน 

๓. ถ้าท่านปล่อยให้ฟักข้าวสุกคาต้นไม่ได้เก็บไปใช้ประโยชน์ และไม่ได้ตัดกิ่งที่ติดลูกเก่าออก ฟักข้าวจะไม่ติดลูกใหม่