การปลูกตะไคร้

1.         การปลูกและการดูแลรักษา หลังจากไถพื้นและขึ้นร่องแล้วต้องทำการ
ฉีดยาฆ่าหญ้าก่อนปลูก  1  ครั้ง  หลังจากนั้นจึงปล่อยน้ำท่วมท้องร่องก่อนปักดำ  เพื่อให้ดินนุ่มขึ้นและง่ายต่อการปักดำ  ต้นกล้าที่ใช้ปลูกใช้ต้นเหง้าที่ปักชำเอาไว้แล้ว  ตัดใบออกให้เหลือตอนโคนยาวพอสมควร  ประมาณ  30 – 50 เซนติเมตร  ปักดำต้นกล้า  2 – 3 ต้นกล้า  กะระยะห่างพอสมควร  1  ปี  สามารถปลูกตะไคร้ได้  2  รุ่น  ปลูกได้ทั้งปี
2.         การให้น้ำ ใช้วิธีสังเกตจากความชื้นของดินหากดินแห้งมาก ๆ จึงค่อย
ให้น้ำประมาณ 7 –10 วัน/ครั้ง  (ให้น้ำแบบปล่อยตามร่อง)
3.         การใส่ปุ๋ย  เน้นการใส่ปุ๋ยสูตร 21 – 0 – 0 โดยใส่ช่วงต้นเล็ก  1  ครั้ง 
และอีก 2 –3 เดือน  จึงใส่อีกครั้ง  อัตราการใส่บนพื้นที่  2 ไร่  ใส่ปุ๋ยไป  1  ลูกครึ่ง
4.         การเก็บเกี่ยวผลผลิต  หากดูแลรักษาดี ๆ ประมาณ  5 – 6 เดือน  ก็
สามารถตัดขายได้แล้ว  ต้องตัดใบตะไคร้ไว้ล่วงหน้า  โดยใช้เคียวเกี่ยวที่ใบก่อนที่จะเริ่มขุด  เพื่อประหยัดเวลา  จากนั้นนำมาตัดแต่งและคัดขนาดตามที่โรงงานกำหนด  คือ  14  นิ้ว  เส้นผ่านศูนย์กลาง  1  เซนติเมตร  ขึ้นไป  กิโลกรัมละ  10  บาท  ส่วนต้นเล็กขายให้กับโรงงานทำน้ำพริก  กิโลกรัมละ  5  บาท 

การปลูกตะไคร้เพิ่มรายได้เสริม

                           การปลูกตะไคร้

1.         การปลูกและการดูแลรักษา หลังจากไถพื้นและขึ้นร่องแล้วต้องทำการ
ฉีดยาฆ่าหญ้าก่อนปลูก  1  ครั้ง  หลังจากนั้นจึงปล่อยน้ำท่วมท้องร่องก่อนปักดำ  เพื่อให้ดินนุ่มขึ้นและง่ายต่อการปักดำ  ต้นกล้าที่ใช้ปลูกใช้ต้นเหง้าที่ปักชำเอาไว้แล้ว  ตัดใบออกให้เหลือตอนโคนยาวพอสมควร  ประมาณ  30 – 50 เซนติเมตร  ปักดำต้นกล้า  2 – 3 ต้นกล้า  กะระยะห่างพอสมควร  1  ปี  สามารถปลูกตะไคร้ได้  2  รุ่น  ปลูกได้ทั้งปี
2.         การให้น้ำ ใช้วิธีสังเกตจากความชื้นของดินหากดินแห้งมาก ๆ จึงค่อย
ให้น้ำประมาณ 7 –10 วัน/ครั้ง  (ให้น้ำแบบปล่อยตามร่อง)
3.         การใส่ปุ๋ย  เน้นการใส่ปุ๋ยสูตร 21 – 0 – 0 โดยใส่ช่วงต้นเล็ก  1  ครั้ง 
และอีก 2 –3 เดือน  จึงใส่อีกครั้ง  อัตราการใส่บนพื้นที่  2 ไร่  ใส่ปุ๋ยไป  1  ลูกครึ่ง
4.         การเก็บเกี่ยวผลผลิต  หากดูแลรักษาดี ๆ ประมาณ  5 – 6 เดือน  ก็
สามารถตัดขายได้แล้ว  ต้องตัดใบตะไคร้ไว้ล่วงหน้า  โดยใช้เคียวเกี่ยวที่ใบก่อนที่จะเริ่มขุด  เพื่อประหยัดเวลา  จากนั้นนำมาตัดแต่งและคัดขนาดตามที่โรงงานกำหนด  คือ  14  นิ้ว  เส้นผ่านศูนย์กลาง  1  เซนติเมตร  ขึ้นไป  กิโลกรัมละ  10  บาท  ส่วนต้นเล็กขายให้กับโรงงานทำน้ำพริก  กิโลกรัมละ  5  บาท