การปลูกผักกาดหัว(หัวไชเท้า)

 การเตรียมดิน
 1.ขุดดินให้มีความร่วนซุยและลึก ประมาณ 1 ฟุต
 2. ไถพรวนผสมปุ๋ยหมักชีวภาพกับดินในแปลง 2 กก.ต่อ 1 ตร.ม. ผสมแกลบดำ 1 ถุงปุ๋ย
 3. ดินไม่ควรมีกรวด หิน รากไม้ เศษไม้ เพราะทำให้หัวผักกาด คด งอ


การปลูกและการดูแลรักษา
 1. แปลงกว้าง 1 เมตร ควรปลูก 3 แถว ใช้ไม้ขีดป็นร่องเล็ก ๆ หยอดเมล็ด ห่างกัน 5-6 นิ้ว ใช้มือกลบดินบาง ๆ
 2. คลุมแปลงด้วยฟางเห็งแล้วรดน้ำให้ชุ่ม
 3. เมื่อต้นผักกาดมีใบจริง 3-4 ใบให้ถอดต้นถี่ ๆ ออกแต่ละต้นควรห่างกัน 5-6 นิ้ว
 4. เติมปุ๋ยหมักชีวภาพในสัปดาห์ที่ 3 และ 5 ประมาณ 300-400 กรัมต่อ 1 ตร.ม. โรยระหว่างแถว
 5. ผักกาดไม่เกิน 45 วันรสชาติจะอร่อย
 6. ควรฉีดน้ำสะเดาหมัก ตั้งแต่มีใบจริงใบแรก ป้องกันเพลี้ย และหมัดเจาะทำลาย

การปลูกผักกาดหัว (หัวไซเท้า)

                                          การปลูกผักกาดหัว(หัวไชเท้า)

 การเตรียมดิน
 1.ขุดดินให้มีความร่วนซุยและลึก ประมาณ 1 ฟุต
 2. ไถพรวนผสมปุ๋ยหมักชีวภาพกับดินในแปลง 2 กก.ต่อ 1 ตร.ม. ผสมแกลบดำ 1 ถุงปุ๋ย
 3. ดินไม่ควรมีกรวด หิน รากไม้ เศษไม้ เพราะทำให้หัวผักกาด คด งอ


การปลูกและการดูแลรักษา
 1. แปลงกว้าง 1 เมตร ควรปลูก 3 แถว ใช้ไม้ขีดป็นร่องเล็ก ๆ หยอดเมล็ด ห่างกัน 5-6 นิ้ว ใช้มือกลบดินบาง ๆ
 2. คลุมแปลงด้วยฟางเห็งแล้วรดน้ำให้ชุ่ม
 3. เมื่อต้นผักกาดมีใบจริง 3-4 ใบให้ถอดต้นถี่ ๆ ออกแต่ละต้นควรห่างกัน 5-6 นิ้ว
 4. เติมปุ๋ยหมักชีวภาพในสัปดาห์ที่ 3 และ 5 ประมาณ 300-400 กรัมต่อ 1 ตร.ม. โรยระหว่างแถว
 5. ผักกาดไม่เกิน 45 วันรสชาติจะอร่อย
 6. ควรฉีดน้ำสะเดาหมัก ตั้งแต่มีใบจริงใบแรก ป้องกันเพลี้ย และหมัดเจาะทำลาย