วิธีการปลูกปลูกมะขามเปรี๊ยวจะใช้ระยะ 10 × 10 เมตรหรือ 5 × 5 วาไร่หนึ่งปลูก 16 เพราะมะขามเปรี๊ยวจะชอบแดดจัดมากน้ำน้อยถ้าปลูกที่ร่มมะขามจะไม่โตไม่ติดฝักให้ ต้นจะสวย แต่ใบ
 

การเตรียมหลุมปลูก:
สำหรับดินที่แน่นและแข็งในช่วงแรกให้ขุดหน้าดินให้กว้าง 50 เซนติเมตรลึก 50 เซนติเมตรหาเศษหญ้าปุ๋ยคอก (ขี้วัว) รองก้นหลุม ลงไปที่ก้นหลุมกลบดินตามเดิมแล้วขุดดินมา 1 หน้าจอบและนำต้นพันธ์ 1 อาทิตย์หลังจากลงปลูกจึงกรีดผ้าทาบออกต้องหาไม้มาช่วยค้ำต้นกันลมโยกต้นรด น้ำวันละครั้งช่วงแรกหลังจากนั้นทิ้งช่วงรดประมาณ 6 เดือนหลังจากนั้นให้ใส่ปุ๋ยคอกอัตราส่วน 100,200 กรัมต่อ 1 ต้นในปีแรกแบ่งเป็น 2 ครั้งต่อ 6 กรัมตามลำดับ
การดูแลรักษา:
เหมือนไม้ผลทั่วๆไปหลังจากปีที่ 2 และขึ้นปีที่ 3 พอต้นฝน ช่วงปีแรกเราเก็บฝักเยอะเกินไปจะทำให้ต้นโทรมได้ หมด
การใส่ปุ๋ย:
โดยแบ่งใส่ 2-3 และให้น้ำในระยะปลูกใหม่ไม่ขาด หรือประมาณ 1 สัปดาห์ 7-10 ต่อครั้ง

การปลูกมะขามยักษ์

                                                                                          วิธีการปลูกปลูกมะขามเปรี๊ยวจะใช้ระยะ 10 × 10 เมตรหรือ 5 × 5 วาไร่หนึ่งปลูก 16 เพราะมะขามเปรี๊ยวจะชอบแดดจัดมากน้ำน้อยถ้าปลูกที่ร่มมะขามจะไม่โตไม่ติดฝักให้ ต้นจะสวย แต่ใบ
 

การเตรียมหลุมปลูก:
สำหรับดินที่แน่นและแข็งในช่วงแรกให้ขุดหน้าดินให้กว้าง 50 เซนติเมตรลึก 50 เซนติเมตรหาเศษหญ้าปุ๋ยคอก (ขี้วัว) รองก้นหลุม ลงไปที่ก้นหลุมกลบดินตามเดิมแล้วขุดดินมา 1 หน้าจอบและนำต้นพันธ์ 1 อาทิตย์หลังจากลงปลูกจึงกรีดผ้าทาบออกต้องหาไม้มาช่วยค้ำต้นกันลมโยกต้นรด น้ำวันละครั้งช่วงแรกหลังจากนั้นทิ้งช่วงรดประมาณ 6 เดือนหลังจากนั้นให้ใส่ปุ๋ยคอกอัตราส่วน 100,200 กรัมต่อ 1 ต้นในปีแรกแบ่งเป็น 2 ครั้งต่อ 6 กรัมตามลำดับ
การดูแลรักษา:
เหมือนไม้ผลทั่วๆไปหลังจากปีที่ 2 และขึ้นปีที่ 3 พอต้นฝน ช่วงปีแรกเราเก็บฝักเยอะเกินไปจะทำให้ต้นโทรมได้ หมด
การใส่ปุ๋ย:
โดยแบ่งใส่ 2-3 และให้น้ำในระยะปลูกใหม่ไม่ขาด หรือประมาณ 1 สัปดาห์ 7-10 ต่อครั้ง